Sjors ten Tije
Sjors ten Tije Nieuws 13 mrt 2021
Leestijd: 5 minuten

Verkiezingen 2021: dit zijn de autoplannen van de partijen! (Deel 1/2)

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 staan voor de deur. Daarom duiken we in de partijprogramma’s om de belangrijkste autostandpunten van de eerste tien partijen te ontdekken. Lees hieronder wat hun plannen met de auto zijn!

We bespreken niet de autoplannen van alle deelnemende fracties, maar richten ons op de eerste tien partijen op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. In dit artikel bespreken we de autostandpunten van de volgende partijen:

SP (Socialistische Partij)

Onderhoud van wegen
De SP onderschrijft het belang van de auto en vindt dat het openbaar vervoer voor veel mensen (nog) geen goed alternatief is. Daarom zet het in op het goed onderhouden van wegen en wil het knelpunten oplossen. De SP is wel terughoudend over de aanleg en verbreding van wegen, want het stelt dat investeringen in het onderliggend wegennet effectievere maatregelen zijn op problemen op te lossen.

Maximumsnelheid
Een van de standpunten is dat de maximumsnelheden moeten veranderen. De SP is van mening dat de reistijd van deur tot deur is gebaat bij een constante, zekere snelheid. Daarom kiest de partij voor een lagere maximumsnelheid van 80 km/h op de ringen van grote steden, om de doorstroom te verbeteren en de uitstoot van fijnstof en stikstof te beperken.

Betalen naar gebruik
Wat betreft belastingen en fiscaliteit sluit de SP zich aan bij het principe van betalen naar gebruik in plaats van het huidige betalen naar bezit. Belangrijke noot is dat de SP de plattelandsgebieden met weinig files en geen goed openbaar vervoer daarin wil ontzien. Dat betekent voor de SP overigens niet dat de motorrijtuigenbelasting en de BPM vervallen: in het partijprogramma staat dat een deel van die belastingen in variabele kosten moeten worden omgezet. De SP wil wel de bestaande tolheffing bij de Westerscheldetunnel in Zeeland afschaffen.


Partij van de Arbeid (PvdA)

Betalen naar gebruik
Ook de Partij van de Arbeid sluit zich aan bij het principe van betalen naar gebruik, maar plaatst ten opzichte van de SP een belangrijke kanttekening. Op plekken en routes waar veel andere reismogelijkheden zijn, wil de partij hogere tarieven invoeren dan waar er weinig tot geen alternatieven zijn. Dat betekent dus dat het principe van betalen naar gebruik voor iedereen geldt, maar dus verschilt per persoon en/of regio, aldus de PvdA.

Verbod op verbrandingsmotoren
Het belangrijkste punt voor de PvdA op autogebied is dat de partij vanaf 2025 geen voertuigen met verbrandingsmotor meer wil toelaten. Dat betekent dus dat alle nieuwe auto’s, motoren, bromfietsen en scooters vanaf dat moment emissieloos op de weg zijn. Tegelijkertijd wil de PvdA elektrisch rijden betaalbaar maken, door een combinatie van investeringen en verbreding van fiscale regelingen. Verder wil de PvdA op autogebied flink inzetten op het delen van auto’s.

Verbreding A27/A12
Daarnaast spreekt de PvdA zich duidelijk uit over het voorstel op de A27 en A12 bij Amelisweerd te verbreden: dat moet volgens de partij zo snel mogelijk ingetrokken worden.


ChristenUnie

Verbod op verbrandingsmotoren
De ChristenUnie wil vanaf 2030 enkel nog emissievrije auto’s in de showrooms toe te laten. Tegelijkertijd pleit het voor ‘zuinige autobanden’ met een A-label: die moeten vanaf 2023 verplicht worden. Vanaf dat moment mogen, als het aan de ChristenUnie ligt, autobanden niet meer dan 65 decibel produceren.

Betalen naar gebruik
Ook ChristenUnie pleit voor het principe van betalen naar gebruik, waarbij een lage basisprijs per kilometer wordt gehanteerd om dunbevolkte gebieden te ontzien. In drukke gebieden wil het werken met een congestieheffing, later eventueel aangevuld door een heffing op vervuilende voertuigen. Als dat wordt ingevoerd, wil de ChristenUnie dat de bestaande en geplande tolheffingen worden afgeschaft.

Maximumsnelheid
De maximumsnelheid op snelwegen blijft, als het aan de ChristenUnie ligt, op 100 km/h, maar de partij wil dat die snelheidslimiet ook geldt tussen 19.00 ‘s avonds en 07.00 ‘s ochtends. Dat is nu nog niet het geval. Belangrijke kanttekening is dat de ChristenUnie wil onderzoeken of er een differentiatie mogelijk is naar voertuigtype, waarbij er bijvoorbeeld voor emissieloze voertuigen in de nacht wél een hogere maximumsnelheid geldt. Tegelijkertijd geldt er dan binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30 km/h.


Partij voor de Dieren (PvdD)

Verbod op verbrandingsmotoren
Net als de ChristenUnie pleit de Partij voor de Dieren voor een verbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2025. Tegelijkertijd wil het elektrische of waterstofauto’s fiscaal aantrekkelijker maken.

Betalen naar gebruik
De Partij voor de Dieren sluit zich ook aan bij het principe van betalen naar gebruik. Het stelt dat mensen die op drukke momenten rijden dan meer moeten betalen dan mensen die buiten de spits de weg op gaan, en pleit in die zin dus voor een spitsheffing. Mensen die in dunbevolkte gebieden wonen worden uitgezonderd van deze regels. De opbrengsten van deze vorm van belasting gaat volgens de Partij voor de Dieren dan rechtstreeks naar investeringfondsen voor duurzame mobiliteit.

Maximumsnelheid
Ook wil de Partij voor de Dieren dat de maximumsnelheden op verschillende gebieden wordt aangepast. Zo moet de maximumsnelheid op ringwegen naar 80 km/h, terwijl die in de bebouwde kom van 50 km/h verlaagd moet worden naar 30 km/h. Daarbovenop pleit de PvdD nog voor een nachtelijke snelheidsbepaling in natuurgebieden voor de veiligheid van mens en dier. Ook de A27 bij Amelisweerd mag volgens de partij niet worden verbreed.


50PLUS

Klimaatbeleid
Concrete autoplannen zoals bovenstaande partijen in hun verkiezingsprogramma hebben verwerkt, vinden we niet terug in de standpunten van 50PLUS. Wel spreekt de partij zich uit over het klimaatbeleid, waar de ontwikkeling van ‘nieuwe technologie’ een groot onderdeel van moet zijn. Ook schrijft het dat de CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen, maar over concrete plannen voor wat betreft de auto spreekt het zich niet uit in het partijprogramma.


Benieuwd naar de autostandpunten van de eerste vijf partijen op de lijst van de Tweede Kamerverkiezingen 2021? Die lees je via dit artikel!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.