Autovisie
Autovisie Nieuws 14 apr 2021

‘Relatief meer verkeersdoden tijdens lockdown in 2020’

Door de twee lockdowns was het vorig jaar minder druk op de Nederlandse wegen, toch waren er relatief meer verkeersdoden tijdens die rustige periodes. Dat blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag publiceert.

Omdat mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen in ons land waren, was het vanaf half maart 2020 minder druk op de Nederlandse wegen. Het was veel stiller op de weg, maar toch lag het aantal verkeersdoden hoger dan in 2019. Het gaat om de weken 13 tot en met 16, 25 tot en met 28 en 45 tot en met 48. In die periodes was de verkeersintensiteit lager, maar lag het aantal verkeersdoden juist hoger dan in 2019.

Minder verkeersdoden in 2019, wel meer jongeren verongelukt

Meer fietsers

Opmerkelijk, temeer omdat er in die periodes minder inzittenden van personenauto’s om het leven kwamen. Juist de fietser bleek in de lockdownperiode veel kwetsbaarder. Zo steeg het aantal verkeersdoden op de fiets van 6 (2019) naar 15 (2020) in de maand maart, van 16 naar 30 in de maand juli en van 14 naar 22 in de maand november. Het totaal aantal verkeersdoden steeg met name in de maanden juli en november, van respectievelijk 52 en 46 in 2019 naar 58 en 54 in 2020. Tijdens de eerste strenge lockdown in maart en april daalde het aantal verkeersdoden licht, van 107 naar 103 (maart en april gecombineerd).

Dat heeft er hoogstwaarschijnlijk mee te maken dat het verkeer in die periode ‘van slag’ leek te zijn, zo laat het CBS weten. Bovendien pakten veel meer Nederlanders ten tijde de van de lockdown de fiets, waardoor het op andere plekken op de weg wél drukker werd, met slachtoffers tot gevolg. Ruim een kwart van alle verkeersdoden in 2020 kwam om het leven zonder dat er een botsing plaatsvond. Dat was in 156 fatale ongelukken het geval. 135 personen overleden na een botsing met een vast object.

Over het algemeen daalde het aantal verkeersslachtoffers in 2020 wel ten opzichte van 2019. Er kwamen vorig jaar in totaal 610 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dat zijn er 51 minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers: 229. Dat waren er 26 meer dan in 2019, een meer dan in 2018, en het hoogste aantal in 25 jaar.

Daling 80-plussers

Uit de data komt verder naar voren dat het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is gedaald. Ook het aantal 80-plussers dat omkwam in een verkeersongeval daalde ten opzichte van vorig jaar. De helft van het aantal verkeersdoden in 2020 was 60 jaar of ouder, al zijn dat er minder dan het jaar ervoor (306 ten opzichte van 324 in 2019).

Reageer op artikel:
‘Relatief meer verkeersdoden tijdens lockdown in 2020’
Sluiten