Betekent toename van elektrische auto’s ook een schonere lucht?

Elektrische auto’s stoten op papier 0 gram CO2 uit. Wordt de lucht die wij inademen dan ook schoner nu het aantal EV-rijders stijgt?