Autovisie
Autovisie Nieuws 21 sep 2021

Meer geld nodig voor wegen­onderhoud: “infrastructuur niet op peil”

De ANWB vindt dat er meer geld nodig is voor het onderhoud aan het wegennet en andere infrastructuur. In de miljoenennota van het demissionaire kabinet is 3,6 miljard gereserveerd voor onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen.

De Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme noemt dat bedrag echter te laag. “Het is niet voldoende om de infrastructuur op het gewenste peil te brengen.”

Veel wegen aan einde levensduur

Volgens de ANWB zijn veel wegen, bruggen, viaducten en tunnels in Nederland “aan het eind van hun levensduur”. Met de 3,6 miljard die nu wordt uitgetrokken ziet de bond het uitgestelde onderhoud toenemen. Dat heeft een groter risico op uitval en storingen tot gevolg.

Naast onderhoud, betreurt de ANWB het ook dat de demissionaire overheid niet ruimhartiger de portemonnee trekt voor verkeersveiligheid. In de miljoenennota is daar een aanvullende 50 miljoen voor beraamd. De ANWB vindt het echter “onbegrijpelijk” dat het kabinet niet meer geld uittrekt “gezien het immense persoonlijke leed en de enorme maatschappelijke kosten die verkeersongevallen met zich meebrengen” en stelt dat er de komende dertig jaar minimaal 15 miljard euro extra nodig is om het groeiende aantal verkeersdoden terug te dringen.

Wel geld voor elektrisch rijden

Wat de ANWB tot slot een positieve ontwikkeling vindt, is dat in de plannen voor volgend jaar meer geld word vrijmaakt om elektrisch rijden mee te stimuleren. De vorige subsidieregeling was een groot succes, want de pot was zo leeg. “In totaal komt er 60 miljoen euro extra beschikbaar aan subsidie voor elektrische auto’s die particulier worden aangeschaft. Het kabinet geeft schone mobiliteit in Nederland zo een belangrijke impuls.”

Reageer op artikel:
Meer geld nodig voor wegen­onderhoud: “infrastructuur niet op peil”
Sluiten