EU-wetgevers voor verbod op nieuwe auto’s op fossiele brandstof

Een wet is nog niet aangenomen, maar de stemronde geeft aan dat het parlement een meerderheid kent om een dergelijk verbod in te voeren.